Werkplekbeveiliging & Personeelsteller Het maatschappelijk belang- veiligheid en gezondheid van het werken op en rond het spoor te waarborgen
Werkplekbeveiliging & Personeelsteller

Werkplekbeveiliging en Personeelsteller

Om het maatschappelijk belang- veiligheid en gezondheid van het werken op en rond het spoor te waarborgen is door de spoorbranche, vertegenwoordigd door de stichting RailAlert, gekozen voor een procescertificatieregeling.

Personeelsteller
Onder het toepassingsgebied Personeelsteller (PS) wordt verstaan:
Het aanvragen, voorbereiden, uitvoeren, inrichten, onderhouden en opheffen van maatregelen ten behoeve van werkplekbeveiliging.

Werkplekbeveiliging
Onder het toepassingsgebied Werkplekbeveiliging (WPB) worden de volgende activiteiten verstaan:
Alle activiteiten gericht op het leveren van gekwalificeerd personeel ten behoeve van de in het onderstaand toepassingsgebied opgesomde activiteiten.

De kosten voor een certificering werkplekbeveiliging of personeelsteller zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

Aantal te certificeren normen
Aantal BV’s en/of aantal (neven)vestigingen
Aantal fulltime medewerkers (FTE’ers)
Aantal projectlocaties
Te certificeren werkzaamheden

Slide Het aanvragen, voorbereiden, uitvoeren, inrichten, onderhouden en opheffen van maatregelen ten behoeve van werkplekbeveiliging Het aanvragen, voorbereiden, uitvoeren, inrichten, onderhouden en opheffen van maatregelen ten behoeve van werkplekbeveiliging

Waarom certificering Werkplekbeveiliging / Personeelsteller?

Om de werkzaamheden rondom het spoor uit te mogen voeren

Om te mogen werken als Werkplekbeveiliger of Personeelsteller aan of nabij de railinfrastructuur, zal uw bedrijf hiervoor gecertificeerd moeten zijn door een Railalert gecontracteerde CI. De activiteiten van het werkplekbeveiligingsbedrijf zijn gericht op het elimineren van de risico’s van aanrijdgevaar en elektrocutie gevaar en het bevorderen van een veilige treinenloop.

Meerwaarde voor uw bedrijf en opdrachtgevers

De certificatieregeling is enerzijds een leidraad om bedrijven te motiveren hun verantwoordelijkheid te nemen voor het opzetten en onderhouden van een compleet managementsysteem voor werkplekbeveiligingsactiviteiten en/of beschikbaar stellen van gekwalificeerd personeel. Anderzijds is de certificatieregeling bedoeld om met de certificaten ook een meerwaarde te bewerkstelligen voor opdrachtgevers en inspectiediensten van gekwalificeerd personeel.

Erkenning en aanbesteding

Voor de branche Werkplekbeveiligingsbedrijven en Personeelstellers  hanteert ProRail een erkenningsregeling. Via een erkenning verkrijgt uw bedrijf een kwalificatie. Daarmee kunt u deelnemen aan aanbestedingen waarop de erkenning van toepassing is. Om als gecertificeerde ondernemer in de branche Werkplekbeveiligingsbedrijven en Personeelstellers opgenomen te worden in de lijst met erkende ondernemers, dient de gecertificeerde ondernemer bewijslast te overleggen. Meer informatie hierover vindt u op de website www.prorail.nl   (/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop/erkenningsregeling).


Vraag gemakkelijk en vrijblijvend een offerte aan of neem contact met ons op.

Contact
Offerte