Veiligheidsladder certificering

Waarom Veiligheidsladder?

De Veiligheidsladder is ontwikkeld door ProRail om het veiligheidsbewustzijn binnen organisaties te meten en te verbeteren, met als doel: het aantal onveilige situaties terug te dringen.

De Veiligheidsladder bestaat uit vijf treden. Per trede wordt aangegeven aan welke bedrijfsaspecten van management interesses, medewerkers betrokkenheid tot aan de gehele keten uw bedrijf voldoet. Hoe hoger de trede, hoe bewuster uw organisatie omgaat met de veiligheidsaspecten binnen de organisatie.

In tegenstelling tot andere schema’s zal bij de Veiligheidsladder de audit niet op basis van documenten beoordeeld worden, maar door het gesprek aan te gaan met betrokkenen. Door medewerkers van alle lagen binnen de organisatie te interviewen en projecten te bezoeken zal NCI het veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie aan de hand van deze resultaten toetsen.

Voor wie is de Veiligheidsladder interessant?

De Veiligheidsladder is in eerste instantie door ProRail ontwikkeld voor de Railinfrastructuur met als doel het aantal onveilige situatie op en rond het spoor terug te dringen. Vanwege dezelfde behoeften vanuit andere branches heeft ProRail sinds oktober 2015 besloten het schema vrij te geven en is de Veiligheidsladder voor ieder bedrijf toepasbaar. De Veiligheidsladder is hierdoor interessant voor iedere organisatie die wil toetsen hoe het met veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie gesteld staat. Sinds deze vrijgave zijn er diverse ontwikkelingen in diverse branches gaande.

Veiligheidsladder NCI
De kosten voor een Veiligheidsladder certificering zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

Aantal fulltime medewerkers (fte’ers)
Gewenste trede
Aantal gelijktijdige projecten per dag
Te certificeren werkzaamheden
Mandagentabel NEN
Product Veiligheidsladder
NCI heeft een licentieovereenkomst met de NEN afgesloten, waardoor wij bevoegd zijn de de Veiligheidsladder te beoordelen. Hierdoor bent u verzekerd dat NCI voldoet aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld door de schemabeheerder (NEN).
Veiligheidsladder

Producten Veiligheidsladder

VL certificatie SCL certificatie SAQ+ assessment SAQ assessment
  • Voor hoog risico activiteiten in substantieel volume
  • Voor hoog risico activiteiten in beperkt volume
  • Medium risico activiteiten in substantieel volume
  • Voor medium risico activiteiten in beperkt volume
Jaar 1 Volledige audit(volgens mandagentabel)

Certificaat 1 jaar geldig

Mandagen volgens tabel

Afdrachtskosten NEN volgens

Jaar 1 Volledige audit(volgens mandagentabel)

Certificaat 1 jaar geldig

Mandagen volgens tabel

Afdrachtskosten NEN volgens

Ervarings-audit

(40% van volledige-audit)

Statement van 3 jaar

Mandagen volgens tabel (40%) met minimum van 3 dagen (1,5 dag per auditor)

Afdrachtskosten NEN volgens tabel

Assessment

(1 mandag)Statement van 3 jaar

1,0 mandag

Afdrachtskosten nog niet bekend : tot die tijd euro 0.00

Jaar 2 Ervarings-audit

(40% van volledige-audit)Statement van 1 jaar

Mandagen volgens tabel (40%) met minimum van 3 dagen (1,5 dag per auditor)

Afdrachtskosten NEN volgens tabel

Check op actieplan

(0,5 mandagen)

Behoud statement van 3 jaar als voldoet

0.5 mandag

Afdrachtskosten nog niet bekend : tot die tijd euro 0.00

Check op actieplan

(0,5 mandagen)

Behoud statement van 3 jaar als voldoet

0.5 mandag

Afdrachtskosten nog niet bekend : tot die tijd euro 0.00

Jaar 3 Ervarings-audit

(40% van volledige-audit)

Statement van 1 jaar

Mandagen volgens tabel (40%) met minimum van 3 dagen (1,5 dag per auditor)

Afdrachtskosten NEN volgens tabel

Check op actieplan

(0,5 mandagen)

Behoud statement van 3 jaar als voldoet

0.5 mandag

Afdrachtskosten nog niet bekend : tot die tijd euro 0.00

Check op actieplan

(0,5 mandagen)

Behoud statement van 3 jaar als voldoet

0.5 mandag

Afdrachtskosten nog niet bekend : tot die tijd euro 0.00

De Veiligheidsladder en “TenneT” producten

Begin 2017 heeft TenneT bekend gemaakt de Veiligheidsladder mee te nemen als één van de criteria in het inkoopproces. Om de Veiligheidsladder voor alle (potentiële)leveranciers toepasbaar te maken heeft TenneT in samenspraak met NEN drie verschillende producten ontwikkeld namelijk;

Safety Culture Ladder (SCL)
Self assessment questionnaire+ (SAQ+)
Self assessment questionnaire (SAQ)

Waar u als (potentiële)leverancier van TenneT aan moet voldoen is afhankelijk van de hoeveelheid en de hoogte van risicovolle werkzaamheden. Mocht u vragen hebben over de inschaling verzoeken we u contact op te nemen met TenneT.

Ontwikkelingen Veiligheidsladder

NEN nieuwe schemabeheerder van de Veiligheidsladder
De volgende stap van ProRail op het vrijgeven van het certificatie-schema is een overdracht naar een partij die de Veiligheidsladder verder zal ontwikkelen en beheren. Per 1 juli 2016 is de NEN eigenaar/beheerder van de veiligheidsladder geworden.
Tennet en de Veiligheidsladder
TenneT is momenteel druk bezig de Veiligheidsladder in te gaan zetten als inkoopinstrument voor al haar ‘contractors’.
ProRail overweegt de Veiligheidsladder ook bij Civiele aannemers toe te passen
ProRail overweegt de Veiligheidsladder ook te gebruiken bij het contracteren van niet erkende partijen zoals civiele aannemers. Dit zal niet eerder zijn dan 1 januari 2017.
De voornemens van Alliander
Alliander heeft het voornemen de Veiligheidsladder op te nemen in hun inkoopstrategie.
Beoordeelde branches
Sinds de volledige vrijgave van de Veiligheidsladder per 1 oktober 2015 zijn naast spoorbedrijven, ook andere bedrijven beoordeeld op de Veiligheidsladder, zoals bedrijven uit de bouw-, Civiele-, GWW- infra- en energiesectoren enzovoort.

De Veiligheidsladder certificeren door NCI

NCI is nauw betrokken geweest bij het opzetten van de Veiligheidsladder en heeft uiteindelijk de eer gekregen om ProRail te mogen beoordelen volgens de Veiligheidsladder. Inmiddels zijn we enige jaren verder en heeft NCI, na tevredenheid, al vele bedrijven mogen beoordelen of certificeren zoals bijvoorbeeld: GVB, Van Hattum en Blankenvoort, Swietelsky, Van der Linden Onderhoud, enzovoort.

Hét Nederlands Certificatie Instituut is door ProRail & NEN bevoegd verklaard om volgens de Veiligheid Prestatieladder te certificeren. U kunt de certificeerbare norm en het bijbehorende handboek hier downloaden.


Vraag gemakkelijk en vrijblijvend een offerte aan of neem contact met ons op.

Contact
Offerte