Veiligheidsladder certificering Het aantal onveilige situaties terug te dringen Veiligheidsladder certificering Het aantal onveilige situaties terug te dringen Veiligheidsladder certificering Het aantal onveilige situaties terug te dringen
Veiligheidsladder certificering

Waarom Veiligheidsladder?

De Veiligheidsladder is ontwikkeld door ProRail om het veiligheidsbewustzijn binnen organisaties te meten en te verbeteren, met als doel: het aantal onveilige situaties terug te dringen.

De Veiligheidsladder bestaat uit vijf treden. Per trede wordt aangegeven aan welke bedrijfsaspecten van management interesses, medewerkers betrokkenheid tot aan de gehele keten uw bedrijf voldoet. Hoe hoger de trede, hoe bewuster uw organisatie omgaat met de veiligheidsaspecten binnen de organisatie.

In tegenstelling tot andere schema’s zal bij de Veiligheidsladder de audit niet op basis van documenten beoordeeld worden, maar door het gesprek aan te gaan met betrokkenen. Door medewerkers van alle lagen binnen de organisatie te interviewen en projecten te bezoeken zal NCI het veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie aan de hand van deze resultaten toetsen.

Voor wie is de Veiligheidsladder interessant?

De Veiligheidsladder is in eerste instantie door ProRail ontwikkeld voor de Railinfrastructuur met als doel het aantal onveilige situatie op en rond het spoor terug te dringen. Vanwege dezelfde behoeften vanuit andere branches heeft ProRail sinds oktober 2015 besloten het schema vrij te geven en is de Veiligheidsladder voor ieder bedrijf toepasbaar. De Veiligheidsladder is hierdoor interessant voor iedere organisatie die wil toetsen hoe het met veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie gesteld staat. Sinds deze vrijgave zijn er diverse ontwikkelingen in diverse branches gaande.

Veiligheidsladder NCI
De kosten voor een Veiligheidsladder certificering zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

Aantal fulltime medewerkers (fte’ers)
Gewenste trede
Aantal gelijktijdige projecten per dag
Te certificeren werkzaamheden
Mandagentabel NEN
Product Veiligheidsladder
NCI heeft een licentieovereenkomst met de NEN afgesloten, waardoor wij bevoegd zijn de de Veiligheidsladder te beoordelen. Hierdoor bent u verzekerd dat NCI voldoet aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld door de schemabeheerder (NEN).
Veiligheidsladder

Slide Verbetert en meet het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn binnen organisaties Verbetert en meet het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn binnen organisaties

Producten Veiligheidsladder

VL certificatie SCL certificatie SAQ+ assessment SAQ assessment
  • Voor hoog risico activiteiten in substantieel volume
  • Voor hoog risico activiteiten in beperkt volume
  • Medium risico activiteiten in substantieel volume
  • Voor medium risico activiteiten in beperkt volume
Jaar 1 Volledige audit(volgens mandagentabel)

Certificaat 1 jaar geldig

Mandagen en afdrachtskosten NEN volgens tabel

Jaar 1 Volledige audit (volgens mandagentabel)

Certificaat 1 jaar geldig

Mandagen en afdrachstkosten NEN volgens tabel

Ervarings-audit (40% van volledige-audit)

Statement van 3 jaar

Mandagen volgens tabel (40%) en afdrachskosten NEN

Assessment (1 mandag)

Statement van 3 jaar

1,0 mandag

geen Afdrachtskosten 

Jaar 2 Ervarings-audit (40% van volledige-audit)

Statement van 1 jaar

Mandagen volgens tabel (40%) en afdrachtskosten NEN

Check op actieplan (0,5 mandagen)

Behoud statement als voldoet

0.5 mandag

Geen afdrachtskosten

Check op actieplan (0,5 mandagen)

Behoud statement als voldoet

0.5 mandag

Geen afdrachtskosten 

Jaar 3 Ervarings-audit (40% van volledige-audit)

Statement van 1 jaar

Mandagen volgens tabel (40%) en afdrachtskosten NEN

Check op actieplan (0,5 mandagen)

Behoud statement  als voldoet

0.5 mandag

Geen afdrachtskosten 

Check op actieplan (0,5 mandagen)

Behoud statement als voldoet

0.5 mandag

Geen afdrachtskosten 

De Veiligheidsladder en “TenneT” producten

Begin 2017 heeft TenneT bekend gemaakt de Veiligheidsladder mee te nemen als één van de criteria in het inkoopproces. Om de Veiligheidsladder voor alle (potentiële)leveranciers toepasbaar te maken heeft TenneT in samenspraak met NEN drie verschillende producten ontwikkeld namelijk;

Safety Culture Ladder (SCL)
Self assessment questionnaire+ (SAQ+)
Self assessment questionnaire (SAQ)

Waar u als (potentiële)leverancier van TenneT aan moet voldoen is afhankelijk van de hoeveelheid en de hoogte van risicovolle werkzaamheden. Mocht u vragen hebben over de inschaling verzoeken we u contact op te nemen met TenneT.

Ontwikkelingen Veiligheidsladder

NEN schemabeheerder 
Per 1 juli 2016 is de NEN eigenaar/beheerder van de veiligheidsladder geworden.
Tennet en de Veiligheidsladder
Sinds 2017 heeft TenneT de Veiligheidsladder opgenomen als inkoopinstrument. Leveranciers van TenneT dienen vanaf heden te voldoen aan minimaal trede 3. Dit geldt voor zowel de Nederlandse als Duitse markt.
ProRail en de Veiligheidsladder
Vanaf 1 januari 2019 dienen alle Werkplekbeveiligers en Personeelstellers te voldoen aan minimaal een trede 3 certificaat. ProRail heeft het voornemen voor 1 januari 2021 trede 4 als minimumeis op te nemen in de erkenningsregeling.
Vanaf 1 juli 2019 dienen alle Kabelaannemers en boorbedrijven die werkzaamheden uitvoeren voor ProRail te voldoen aan minimaal een trede 3 certificaat.
Interpretatie trede 5
Op 1 maart 2018 heeft het CvB besloten trede 5 te bevriezen aangezien er een discussie is opgestart of de Veiligheidsladder in de huidige vorm voldoende houvast biedt voor auditoren en organisaties om te kunnen vaststellen of er bij een organisatie sprake is van een trede 5 cultuur. Vanaf 1 juli 2019 is het weer mogelijk om beoordeeld te worden op trede 5.
Veiligheidsladder en de Bouw
Vanaf 2021 wordt de Veiligheidsladder als verplichting opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw. Dat hebben de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) afgesproken.

De Veiligheidsladder certificeren door NCI

NCI is nauw betrokken geweest bij het opzetten van de Veiligheidsladder en heeft uiteindelijk de eer gekregen om ProRail te mogen beoordelen volgens de Veiligheidsladder. Inmiddels zijn we enige jaren verder en heeft NCI, na tevredenheid, al vele bedrijven mogen beoordelen of certificeren zoals bijvoorbeeld: GVB, Van Hattum en Blankenvoort, Swietelsky, Van der Linden Onderhoud, enzovoort.

Hét Nederlands Certificatie Instituut is door ProRail & NEN bevoegd verklaard om volgens de Veiligheid Prestatieladder te certificeren. U kunt de certificeerbare norm en het bijbehorende handboek hier downloaden.


Vraag gemakkelijk en vrijblijvend een offerte aan of neem contact met ons op.

Contact
Offerte