Aanpassing mandagen voor kleinere bedrijven
Voor kleinere bedrijven* zijn de certificeringskosten voor de Veiligheidsladder hoog in relatie tot het totale kostenniveau van de organisatie. Om de Veiligheidsladder toepasbaar te maken voor alle soorten en groottes van organisaties is door de Commissie van Deskundigen uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot aanpassingen.
In de Commissie van deskundigen zitten NEN (schemabeheerder Veiligheidsladder), opdrachtgevers, opdrachtnemers en certificatie-instellingen waaronder NCI.

Vanaf 1 januari 2019 worden de aanpassingen in de Veiligheidsladder en in de pilot producten van TenneT (SCL, SAQ+ & SAQ) doorgevoerd. Met deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de wijzigingen.

* Een organisatie met minder dan 66 werkzame personen. Werkzame personen betreft eigen personeel + ingeleend personeel.

Wat gaat er veranderen en wat betekent dit voor uw organisatie?

1. Mandagentabel aangepast
De mandagentabel wordt vanaf 1 januari 2019 voor bedrijven met minder dan 66 werkzame personen opgesplitst in meerdere schalen. Door deze opsplitsing is beoordeling tegen de Veiligheidsladder aantrekkelijker voor de kleinere bedrijven, aangezien er minder dagen worden geoffreerd c.q. geaudit. Daarnaast is dat het aantal uit te voeren interviews ten opzichte van het aantal werkzame personen nu reëler.

Alle bedrijven met minder dan 66 werkzame personen waarmee NCI een overeenkomst heeft afgesloten of een vrijblijvende offerte heeft mogen toesturen, ontvangen voor 1 januari 2019 een aangepaste offerte. Na 1 januari 2019 zullen de audits volgens de nieuwe mandagentabel worden uitgevoerd.

Klik hier voor het nieuwe & huidige mandagentabel.

2. Veiligheidsladder mogelijk vanaf 5 werkzame personen
De NEN (schemabeheerder) heeft besloten dat de Veiligheidsladder toepasbaar is voor bedrijven met 5 of meer werkzame personen. Onder werkzame personen valt eigen personeel, inleen personeel en stagiaires.

3. Groepsinterviews toegestaan
Bij organisaties tot en met 10 werkzame personen is het vanaf 1 januari 2019 toegestaan om groepsinterviews uit te voeren. Dit bekent dat medewerkers gelijktijdig geïnterviewd mogen worden door het auditteam dat bestaat uit twee auditors.

4. Verlaging afdrachtkosten
Vanaf 1 januari 2019 worden de afdrachtskosten aan de NEN verlaagt bij audits met minder dan 9 mandagen. Met de afdrachten beheert en ontwikkelt NEN aan de Veiligheidsladder. De Veiligheidsladder is een initiatief door en voor de markt, waarbij alle betrokken partijen naar rato bijdragen aan de kosten voor het beheer, ondersteuning, administratie en verdere ontwikkeling.

Indien de verlaging op de afdrachtskosten voor uw organisatie van toepassing is ontvangt u voor 1 januari 2019 van NCI een aangepaste offerte.

Klik hier voor het overzicht “afdrachtkosten NEN”.