Op 1 juli 2012 heeft ProRail de Veiligheidsladder geïntroduceerd. Een groot aantal bedrijven zijn inmiddels al gecertificeerd voor de Veiligheidsladder. Met de introductie van de Veiligheidsladder is het veiligheidsbewustzijn op het spoor een stap verder gebracht.

ProRail vindt het erg belangrijk, dat juist ook de Werkplekbeveiligingsbedrijven en Personeelstellers actief zijn in het verder verbeteren van de veiligheidscultuur. Mede daarom heeft ProRail besloten de veiligheidsladder als minimumeis op te nemen in de erkenningsregeling van ProRail, branchedeel ‘Werkplekbeveiligingsbedrijven en Personeelstellers’. Per 1 januari 2019 zal trede 3 van de Veiligheidsladder als minimumeis worden opgenomen in de erkenningsregeling van ProRail, branchedeel ‘Werkplekbeveiligingsbedrijven en Personeelstellers’. Dit bekend dat u voor 1 januari 2019 in het bezit dient te zijn van het Veiligheidsladder certificaat trede 3.

Om het Veiligheidsbewustzijn verder te stimuleren is het voornemen van ProRail om per 1 januari 2021 trede 4 van de Veiligheidsladder als minimumeis op te nemen in de erkenningsregeling van Prorail ‘Werkplekbeveiligingsbedrijven en Personeelstellers’