VCA certificering Serieus bezig zijn met ‘veiligheid, gezondheid en milieu’ VCA certificering Serieus bezig zijn met ‘veiligheid, gezondheid en milieu’
VCA certificering

Waarom VCA certificering?

Het VGM Checklist Aannemers (VCA) is een hulpmiddel bij het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van een effectief veiligheidsbeheersysteem. De VGM Checklist geeft de eisen weer om gestructureerd vorm te geven aan uw beleid op het gebied van veiligheid. Hierdoor bent u beter in staat om relevante processen in de organisatie te beheersen en continu te optimaliseren.

Voor wie is VCA certificering interessant?

Een VCA certificaat is bedoeld voor organisaties die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico. Dit kunnen werkzaamheden zijn op bijvoorbeeld bouwterreinen, fabrieken, werkplaatsen en bij installaties. Met een VCA certificaat laat u zien dat u serieus bezig bent met ‘veiligheid, gezondheid en milieu’. Het VCA certificaat is een bevestiging dat u en uw medewerkers de werkzaamheden waarvoor u gecertificeerd bent, veilig kan en ook zal uitvoeren. Bij het werven van opdrachten bevestigt het VCA certificaat en -logo u een voorsprong op concurrenten die het certicifaat nog niet bezitten.

De kosten voor een VCA certificering zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

Aantal te certificeren normen
Aantal BV’s en/of aantal (neven)vestigingen
Aantal VCA gerelateerde fulltime medewerkers (FTE’ers)
Aantal projectlocaties gelijktijdig uitgevoerd
Te certificeren werkzaamheden
NCI is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie voor het uitvoeren van het managementcertificatie VCA.
Door de accreditatie tonen we het volgende aan:

Onafhankelijkheid
Onpartijdigheid
Competentie
Vastleggen en borgen van certificatieproces
Download hier de VCA-checklist:

VCA-Checklist digitaal

Wilt u liever een hardcopy? Deze kunt u voor € 25,00 bestellen bij het SSVV:

VCA-Checklist hardcopy

Slide Een VCA certificaat is bedoeld voor organisaties die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico Slide Voorsprong op concurrentie door certificaat Slide Meer tevredenheid bij klanten en medewerkers Slide Een certificaat waarmee u verantwoordelijkheid toont op het gebied van gezondheid!

Bij VCA certificatie worden drie niveaus onderscheiden, namelijk:

VCA* is gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer zonder inschakeling van onderaannemers.

Opdrachtgevers tonen hun verantwoordelijkheid voor de aansturing van de veiligheidsketen door VGM-communicatie en -overleg met aannemers
De complexiteit van het werk en organisatie is gering
Werkzaamheden zijn routinematig
De aard en de grootte van het werk of organisatie is zodanig dat kan worden volstaan met een risicobeheer van de uitvoerende werkzaamheden

VCA** is gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, alsmede op de VGM-structuur (onder andere VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement).

Opdrachtgevers tonen hun verantwoordelijkheid voor de aansturing van de veiligheidsketen door VGM-communicatie en -overleg met aannemers/onderaannemers en door betrokkenheid bij het vaststellen van het VGM-plan
De complexiteit van het werk en organisatie is van belang voor de veiligheid tijdens uitvoering van de werkzaamheden
Werkzaamheden zijn niet alleen routinematig
Er is een risicobeheerssysteem nodig voor de beheersing van VGM-aspecten in de organisatie
Er is sprake van samenwerking/aansturing tussen meerdere disciplines en/of onderaannemers

VCA Petrochemie is gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, op de VGM-structuur (onder andere VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement), alsmede op specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie.
Opdrachtgevers tonen hun verantwoordelijkheid voor de aansturing van VGM in de keten van opdrachtgevers – aannemers – onderaannemers.

VCA Petrochemie is bedoeld om meer garanties te krijgen in het kader van het BRZO/ARIE-beleid en het VGM-beleid van de zogenaamde Seveso bedrijven (B) van petrochemische opdrachtgevers
De complexiteit van het werk en organisatie is van belang voor de veiligheid tijdens uitvoering van de werkzaamheden
Een belangrijke doelstelling van VCA Petrochemie is versterking van de aansturing van VGM-risico’s in de hele keten, van opdrachtgever tot (onder)aannemer. De opdrachtgevers beogen hiermee een deel van de aansturing van de keten op een verantwoordelijke manier bij de hoofdaannemer te kunnen neerleggen
Er is een risicobeheerssysteem nodig voor de beheersing van VGM-aspecten in de organisatie


Vraag gemakkelijk en vrijblijvend een offerte aan of neem contact met ons op.

Contact
Offerte