ACTIEVE FEYENOORD BUSINESS CLUB ALS PORTAAL
NAAR SAMENWERKING

Dat lid zijn van de Feyenoord Business Club meer oplevert dan borrels en het bijwonen van de sfeervolle thuiswedstrijden van Feyenoord
blijkt wel uit het succesverhaal van 8Bouwmanagement, ARBO Rotterdam en NCI B.V.. De drie leden van de Feyenoord Business Club
kwamen met elkaar in contact dankzij de netwerkbijeenkomsten en daar vloeide een mooie deal uit voort: het behalen van een VCA**
certificaat door 8Bouwmanagement.

Het begon allemaal tijdens een FBC Netwerklunch, waarbij Shane Blom (ARBO Rotterdam) en Erik de Winter (8Bouwmanagement)
met elkaar in contact kwamen. ‘We vertelden wat onze werkzaamheden inhielden en zo is het balletje eigenlijk letterlijk in De Kuip gaan
rollen’, aldus Blom voorafgaand aan de uitreiking van het VCA** certificaat in De Kuip. ARBO Rotterdam is als adviesbureau
gespecialiseerd in certificeringen, veiligheidstrainingen en arbeidsomstandigheden, terwijl 8Bouwmanagement verbouwingen coördineert
en begeleidt.

Professionaliteit
Voor Erik de Winter is het belangrijk dat zijn bouwpartners veilig te werk gaan, dus had het behalen van een VCA** certificaat topprioriteit.
‘Het straalt professionaliteit uit’, aldus De Winter over het certificaat. ‘We ventileren van tevoren welke eisen er aan de bouwpartners gesteld
worden, zoals het dragen van veiligheidsschoenen, helmen, gehoorbescherming et cetera. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar wij merkten dat
dit toch niet zo is.’

Samenwerking
Om de veiligheid te garanderen zocht De Winter de samenwerking met ARBO Rotterdam op, dat een managementsysteem opstelde, zodat
8Bouwmanagement veilig werkt én aan de gezondheid van de werknemers en het milieu denkt. Het daadwerkelijk toekennen van het
certificaat gebeurde door de certificerende instelling NCI B.V., eveneens lid van de Feyenoord Business Club.

Succesverhaal
‘Als onafhankelijke certificerende partij van diverse normen hebben wij gekeken of het managementsysteem voldeed en dat was het geval’,
aldus Leonie Hoendervangers van NCI B.V.. ‘Gezien hun FBC-lidmaatschap leek het ons logisch om NCI B.V. te laten certificeren’, vult
Blom op zijn beurt aan. ‘Het is een leuke relatie die binnen de Business Club is ontstaan.’ En zo was een succesverhaal geboren.

Driehoek
De driehoek 8Bouwmanagement, ARBO Rotterdam en NCI kijkt met grote tevredenheid terug op het proces, dat tot stand kwam tijdens
een sfeervolle FBC Netwerklunch. ‘Ik merk dat het aangaan van samenwerkingen binnen de FBC begint te groeien’, aldus De Winter. ‘Ze
herkennen me. Niet alleen als persoon, maar ook wat betreft werkzaamheden. Dat is iets wat door de jaren heen moet groeien.’

Contact
Ook al is de deal inmiddels beklonken, de leden van de Feyenoord Business Club zullen elkaar  blijven zien. Er moet immers gecontroleerd
worden of de gecertificeerde partij nog volgens de hoogste VCA normen werkt. ARBO Rotterdam doet ieder jaar de interne audit en het
onafhankelijke NCI B.V. controleert vervolgens of de eventuele actiepunten daadwerkelijk opgevolgd zijn. Een partnership voor de langere
termijn, dat in Brasserie De Kuip werd beklonken met een goed glas wijn.