Het IAF (International Accreditation Forum) heeft besloten dat certificatie-instellingen vanaf 15 maart 2018 alleen nog audits mogen uitvoeren op basis van de ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015-norm.

Gevolgen auditplanning
Wanneer uw bedrijf nog een certificaat heeft op basis van ISO 9001:2008 en/of ISO 14001:2004 en er wordt niet voldaan aan 2015-norm, kan NCI op basis van de auditresultaten bepalen of nog wel wordt voldaan aan de eisen uit de ISO 9001:2008 en/of ISO 14001:2004. Als dat het geval is, kan het ISO 9001:2008 en/of ISO 14001:2004-certificaat worden verlengd tot uiterlijk september 2018. Het advies is om met NCI af te stemmen wat de consequenties zijn van dit besluit van IAF voor de auditplanning.

Moet u nog starten met de overgang? SCCM heeft voor de ISO 14001 een stappenplan voor u ontwikkeld:

* Bovenstaand bericht is afkomstig van SCCM.