Dinsdag 11 september 2018 hebben wij met trots het certificaat ISO 9001:2015 mogen uitreiken aan Opleidingen Koninklijke Marine.
Met het certificaat laat Opleidingen Koninklijke Marine zien te beschikken over een modern managementsysteem op het gebied van kwaliteit.

Kapitein ter zee technische dienst Koerse – Hoofd Opleidingen koninklijke Marine kreeg het certificaat uitgereikt door Hanneke de Vries van NCI – hét Nederlands Certificatie Instituut.

Kapitein ter zee technische dienst Koerse is trots op het behaalde resultaat en bericht op twitter: “Een belangrijke investering in de verdere professionalisering van opleiden en trainen bij het CZSK. Een geweldige prestatie van ons kwaliteitszorgteam.”

NCI sluit zich hierbij aan. Wij feliciteren Opleidingen Koninklijke Marine met het behaalde resultaat!

Door het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem te implementeren binnen uw bedrijf ontstaan er inzichten en beheersing van uw bedrijfsprocessen, waardoor gericht verbeteringen kunnen worden aangebracht. Uiteindelijk leidt dit tot:
• Risicovermindering / minder fouten
• Kostenbesparing
• Meer tevredenheid bij medewerkers, klanten en leveranciers
• Toename van klanten en/of opdrachten
• Een certificaat waarmee u verantwoordelijkheid toont op het gebied van kwaliteit

Wilt u ook gecertificeerd worden voor de ISO 9001 of een andere norm? Neem gerust contact met ons op via het telefoonnummer 0181-481949 of via info@nci-bv.nl.