Gratis seminars Veiligheidsladder

• Vrijdag 15 februari 2019 – Utrecht
• Vrijdag 14 juni 2019 – Ridderkerk
• Vrijdag 18 oktober 2019 – Ridderkerk
• Vrijdag 13 december 2019 – Utrecht

De Veiligheidsladder is een certificeerbare norm met als doel de onveilige situaties bij organisaties terug te dringen. Waar de Veiligheidsladder eerst een norm was gericht op de railinfrastructuur wordt de norm nu ook toegepast in diverse andere branches, zoals bedrijven uit de bouw-, groen-, civiele-, gww-infra en energiesectoren. De Veiligheidsladder is niet alleen geschikt voor “grote” ondernemingen, maar ook zeer toepasbaar voor de kleinere organisaties. Dit komt mede door de pilotproducten die TenneT samen met de NEN heeft ontwikkeld.

Een van de markten waar de Veiligheidsladder steeds belangrijker wordt is de energiesector. Vorig jaar heeft TenneT de Veiligheidsladder omarmt en neemt vanaf heden de Veiligheidsladder op als inkoopinstrument voor al haar leveranciers.

ProRail vindt het belangrijk dat ook de ‘Kabelaannemers en Boorbedrijven’ actief zijn in het verder verbeteren van de veiligheidscultuur. Mede daarom heeft ProRail in december 2018 besloten de Veiligheidsladder als minimumeis op te nemen in de erkenningsregeling van ProRail, branchedeel ‘Kabelaannemers en Boorbedrijven’. Per 1 juli 2019 zal trede 3 van de Veiligheidsladder als minimumeis worden opgenomen in de erkenningsregeling van ProRail. Per die datum dient u te beschikken over een geldig Veiligheidsladder certificaat, minimaal trede 3.

NCI begrijpt dat door alle ontwikkelingen er veel vragen zijn ontstaan.
• Is de Veiligheidsladder voor ons bedrijf nodig? Waarom de Veiligheidsladder?
• Is de Veiligheidsladder ook toepasbaar voor kleine ondernemingen?
• Hoe ga ik de Veiligheidsladder implementeren binnen onze organisatie?
• Welk Veiligheidsladderproduct is voor ons bedrijf van toepassing?
• Wat kunnen wij van een audit verwachten?

Wij nodigen u daarom uit deel te nemen aan onze gratis seminars.

Taco Buissant des Amorie (lead auditor, NCI) en een gastspreker zullen u op een interessante en interactieve manier kennis laten maken met de Veiligheidsladder en antwoord geven op al uw vragen.

MEER INFORMATIE/INSCHRIJVEN SEMINAR VEILIGHEIDLADDER

 

Ontbijtbijeenkomsten VCA 2017/6.0

• Vrijdag 15 maart 2019 – Utrecht
• Vrijdag 14 juni 2019 – Ridderkerk
• Vrijdag 13 december 2019 – Utrecht

De nieuwe VCA-norm is vanaf 2 april j.l. gepubliceerd door de SSVV. De komende jaren zal de VCA 2017/6.0 de VCA 2008/5.1 vervangen. Alle VCA-gecertificeerde bedrijven krijgen uiteindelijk met de nieuwe norm te maken door middel van een overgangsregeling.

Wilt u alles te weten komen over de nieuwe VCA norm? Het team van NCI helpt u graag!
• Welke wijzigingen hebben er plaats gevonden in de nieuwe VCA-norm?
• Hoe ziet het nieuwe proces eruit?
• Wat betekenen de wijzigingen voor uw onderneming?
• Wanneer dient u de overgang te maken?

Tijdens de ontbijtbijeenkomst geven wij u antwoord op al uw vragen.

MEER INFORMATIE/INSCHRIJVEN ONTBIJTBIJEENKOMST VCA

Seminar NEN-ISO 45001

• Vrijdag 15 maart 2019 – Utrecht

ISO 45001 is een wereldwijd geaccepteerde en erkende norm met eisen voor een ‘occupational health and safety’ managementsysteem. De gezondheid en veiligheid van medewerkers wordt beïnvloed door onder meer fysieke belasting, fysische omstandigheden, psychosociale arbeidsbelasting en machineveiligheid. Met een ‘health and safety’ managementsysteem worden gevaren en risico’s geïdentificeerd en geëvalueerd om deze vervolgens te voorkomen of te verminderen.

12 maart 2018 is de NEN-ISO 45001:2018 gepubliceerd. De komende jaren vervangt ISO 45001 de norm OHSAS 18001. Het huidige certificaat is geldig tot drie jaar na de officiële publicatiedatum. Dat betekent dat u als OHSAS 18001 gecertificeerd bedrijf uiterlijk 12 maart 2021 aan ISO 45001 moet voldoen.

Wilt u alles te weten komen over ISO 45001? Het team van NCI helpt u graag!
• Is ISO 45001 voor ons bedrijf van toepassing?
• Hoe ga ik ISO 45001 implementeren binnen onze organisatie?
• Welke wijzigingen hebben er plaats gevonden ten opzichte van OHSAS 18001?
• Wat betekent de HLS voor ISO 45001?
• Wat betekenen de wijzigingen voor onze onderneming?
• Wanneer dienen wij de overgang te maken?

Tijdens onze gratis seminar op 15 maart 2019 geven wij antwoord op al uw vragen.

MEER INFORMATIE/INSCHRIJVEN SEMINAR NEN-ISO 45001