Het kennisnetwerk Come together is een platform van (potentiele) gebruikers van de Veiligheidsladder (VL) met als doel om kennis en ervaringen met elkaar te delen. Regelmatig organiseert het platform daarvoor netwerkbijeenkomsten.

Na een succesvolle 1e bijeenkomst bij Van Oord en een 2e bijeenkomst bij Tennet zal er een derde bijeenkomst plaatsvinden op 26 maart 2020 (13:00-17:00).

Gastheer deze keer is Eneco te Rotterdam. Ook nu weer met aansprekende presentaties, dit keer toegespitst op Safety by Design.

Kosten:

€ 75,00 per persoon. Voor 2 personen van hetzelfde bedrijf € 125,00.

Een verdere invulling van het programma en mogelijkheid tot inschrijven volgen nog.