Veiligheidsladder certificering Het aantal onveilige situaties terug te dringen Veiligheidsladder certificering Het aantal onveilige situaties terug te dringen Veiligheidsladder certificering Het aantal onveilige situaties terug te dringen

Wekelijks vragenuurtje: Stel uw vragen rechtstreeks aan onze auditor!

Lees meer
Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder) beoordeling

Over de Safety Culture Ladder (SCL)

De Safety Culture Ladder (in Nederland bekend als “de Veiligheidsladder”) is een beoordelingsmethode om het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn bij bedrijven te meten met als doel: het aantal onveilige situaties terug te dringen.

De SCL geeft u de mogelijkheid om, op een bij uw organisatie passende wijze, gedragsverandering door te voeren met als doel de onveilige situaties terug te dringen.

In tegenstelling tot andere schema’s wordt bij de Safety Culture Ladder de audit niet op basis van documenten beoordeeld, maar door het gesprek aan te gaan met betrokkenen. Door medewerkers van alle lagen binnen de organisatie te interviewen, projecten te bezoeken en rondgangen uit te voeren toetst  NCI het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn binnen de organisatie.

Safety Culture Ladder en NCI

NCI is vanaf dag 1 betrokken geweest bij het opzetten van de Safety Culture Ladder.

Met trots melden wij dat NCI op dit moment marktleider is! We voeren de Safety Culture Ladder beoordelingen niet alleen uit in Nederland, maar beoordelen ook diverse bedrijven in o.a. België, Duitsland, Portugal, Engeland, etc.

De Safety Culture Ladder is een hele andere manier van auditen dan bijvoorbeeld een VCA en ISO. Naast de verplichte opleidingen die een auditor volgens de norm dient te volgen heeft NCI haar eigen professionele opleidingstraject.

NCI staat volledig en met vol enthousiasme achter deze norm. Wij vinden het een aanwinst voor de markt en zijn er van overtuigd dat het bijdraagt aan het vergroten van veiligheids- en gezondheidsbewustzijn binnen organisaties. Wij streven ernaar dat de norm voor iedere organisatie toepasbaar is en blijft. Daarom nemen wij deel aan het College van Deskundigen en wonen wij diverse harmonisaties en bijeenkomsten van het NEN (schemabeheerder) bij.

Safety Culture Ladder / Veiligheidsladder
De kosten voor een Safety Culture Ladder certificering zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

Aantal medewerkers
Gewenste trede
Aantal gelijktijdige projecten per dag
Te certificeren werkzaamheden
Mandagentabel NEN
Product Veiligheidsladder
NCI heeft een licentieovereenkomst met het NEN afgesloten, waardoor wij bevoegd zijn de Safety Culture Ladder te beoordelen. Hierdoor bent u verzekerd dat NCI voldoet aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld door de schemabeheerder (NEN).
NEN logo
De kosten voor een Safety Culture Ladder certificering zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

Handboek Veiligheidsladder 4.0
Certificatieschema Veiligheidsladder 4.0
Interpretatie trede 5 versie 1.0
Producten Safety Culture Ladder
Mandagentabel NEN

De vijf treden

De SCL is gebaseerd op de cultuurladder volgens het model van Parker e.a. en bestaat uit vijf treden. Per trede wordt aangegeven aan welke bedrijfsaspecten uw bedrijf voldoet. Hoe hoger de trede, hoe bewuster uw organisatie omgaat met de veiligheids- en gezondheidaspecten.

Trede 1 Pathologisch: We maken ons niet druk zolang we niet worden gesnapt.
Trede 2 Reactief:
Veiligheid en gezondheid zijn belangrijk en we doen veel als ons iets overkomt.
Trede 3 Berekenend:
We hebben het systeem op zijn plaats.
Trede 4 Proactief:
We werken aan de problemen die we steeds nog vinden.
Trede 5 Vooruitstrevend:
Veiligheid en gezondheid staan centraal en zijn volledig geïntegreerd in ons werk.

5 Treden SCL

(Klik op de afbeelding om te vergroten)

De zes bedrijfsaspecten

De trede waar uw bedrijf zich op bevindt, wordt bepaald door de bedrijfscultuur te bekijken vanuit deze zes bedrijfsaspecten:

 1. Leiderschap & betrokkenheid
 2. Beleid & strategie
 3. Organisatie & opdrachtnemers
 4. Werkplek & procedures
 5. Afwijkende communicatie
 6. Audits & statistieken

Elk bedrijfsaspect is weer onderverdeeld in een aantal bedrijfskarakteristieken. Op basis van de totaalbeoordeling wordt uw bedrijf gecertificeerd voor een bepaalde trede op de Veiligheidsladder.

Slide Verbetert en meet het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn binnen organisaties Verbetert en meet het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn binnen organisaties

Producten
Safety Culture Ladder

inclusief omschrijving

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

SCL original

SCL

SCL

Light

 • Check op actieplan
 • Behoud statement met trede indicatie
 • 0.5 mandag
 • 1 auditor
 • Afdrachtkosten NEN
  t/m 25 medewerkers €50,00
  >26 medewerkers  €100,00
 • Gebruik SAQ Extended verplicht
 • Check op actieplan
 • Behoud statement met trede indicatie
 • 0.5 mandag
 • 1 auditor
 • Afdrachtkosten NEN
  t/m 25 medewerkers €50,00
  >26 medewerkers  €100,00
 • Gebruik SAQ Extended verplicht

Approved Self Assessment

 • Assessment
 • Verklaring van 3 jaar zonder trede indicatie
 • 1 mandag
 • 1 auditor
 • Afdrachtkosten NEN
  t/m 25 medewerkers €50,00
  >26 medewerkers  €100,00
 • Gebruik SAQ compact verplicht
 • Check op actieplan
 • Behoud verklaring zonder trede indicatie
 • 0.5 auditor
 • 1 auditor
 • Afdrachtkosten NEN
  t/m 25 medewerkers €50,00
  >26 medewerkers  €100,00
 • Gebruik SAQ Compact verplicht
 • Check op actieplan
 • Behoud verklaring zonder trede indicatie
 • 0.5 auditor
 • 1 auditor
 • Afdrachtkosten NEN
  t/m 25 medewerkers €50,00
  >26 medewerkers  €100,00
 • Gebruik SAQ Compact verplicht

Ervaringsaudit

De Safety Culture Ladder en ProRail

ProRail gaat voor een spoor zonder ongevallen. Leveranciers van ProRail worden daarom gestimuleerd om de Safety Culture Ladder toe te passen binnen hun eigen organisatie. De Safety Culture Ladder is al toegepast bij:

Spooraannemers en ingenieursbureaus
Werkplekbeveiligers en personeelstellers
Kabelaannemers en boorbedrijven

 

Erkenningsregeling ProRail
Branchedeel datum Trede Product
Werkplekbeveiliging en personeelstellers 1 juli 2021 trede 4 SCL Original
Spooraannemers 1 juli 2021 trede 3 SCL Original
Kabelaannemers en boorbedrijven 1 januari 2022 trede 4 SCL Original
ViA – Bouw- en installatiesector / Niet-erkend werk 1 januari 2022 trede 2 SCL
ViA – Bouw- en installatiesector / Niet-erkend werk 1 januari 2024 trede 3 SCL
Ingenieursbureaus beslissing na de zomer

De Safety Culture Ladder en TenneT

Begin 2017 heeft TenneT bekend gemaakt de Safety Culture Ladder mee te nemen als één van de criteria in het inkoopproces. Om de Safety Culture Ladder voor alle (potentiële) leveranciers toepasbaar te maken heeft TenneT in samenspraak met het NEN drie verschillende ‘TenneT pilot’ producten ontwikkeld. Vanaf 1 maart 2020 zijn deze producten officieel opgenomen als nieuwe producten binnen de Safety Culture Ladder waardoor de producten voor alle branches toepasbaar zijn. Wel heeft het NEN de producten een nieuwe naam gegeven namelijk:

SCL (gelijk gebleven)
SCL Light (voorheen SAQ+)
Approved Self Assessment (voorheen SAQ)

Waar u als (potentiële) leverancier van TenneT aan moet voldoen is afhankelijk van de hoeveelheid en de hoogte van risicovolle werkzaamheden. Mocht u vragen hebben over de inschaling dan verzoeken we u contact op te nemen met TenneT.

 

TenneT producten

    (Klik op de afbeelding om te vergroten)

De Safety Culture Ladder en de Governance Code

Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB) zijn er van overtuigd dat gezondheid en veiligheid in aanbestedingen leiden tot minder ongevallen op de bouwplaats. “Samen voor een veilige sector.” Om het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken, hanteert GCVidB vanaf 2021 de Safety Culture Ladder bij aanbestedingen en contracten.

Vanaf 1 januari 2022 (was 1 januari 2021*) start de VIA ( Veiligheid in Aanbesteding) met het verplichten van minimaal trede 2 in aanbestedingen. Ook dienen vanaf deze datum de onderschrijvers van de GVCidB gecertificeerd te zijn. Vanaf 1 januari 2024 (was 1 januari 2022*) wordt minimaal trede 3 verlangd.

Aan welk product (SCL, SCL Light, Approved Self Assessment) uw bedrijf dient te voldoen is afhankelijk van het risicoprofiel zoals beschreven in de afbeelding hiernaast. Wanneer u twijfelt over de inschaling vragen wij u contact op te nemen met uw opdrachtgever.

* Vanwege de coronacrisis heeft de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) de beoogde invoeringsdatum van Veiligheid in Aanbesteding (ViA) met 1 jaar uitgesteld.

 

Governance Code producten

    (Klik op de afbeelding om te vergroten)


Vraag gemakkelijk en vrijblijvend een offerte aan of neem contact met ons op.

Contact
Offerte