Gezien de COVID-19 pandemie voortduurt staat NEN gedurende de pandemie toe dat remote auditen van kantoorfuncties tijdens een initiele audit is toegestaan!

Het remote auditen van kantoorfuncties is een tijdelijke maatregel die alleen geldt zolang de COVID-19 maatregelen m.b.t. thuiswerken van kracht zijn. Op het moment dat de COVID-19 maatregelen niet meer van kracht zijn dient het kantoor bij de eerstvolgende vervolgaudit alsnog te worden bezocht. (ook bij SCL Light in jaar 2).

Bij het bedrijfsbezoek op kantoor (on-site) gaat het erom om te kijken of de fysieke inrichting van het kantoor en de omgangsvormen van medewerkers (non-verbaal) passen bij de trede die tijdens de initiële audit is geconstateerd.

Het bedrijfsbezoek op kantoor kan leiden tot extra benodigde audittijd tijdens de eerstvolgende vervolgaudit. De extra audittijd die is toegestaan is maximaal 20% van de auditdagen voor de initiële kantooraudit.

Mocht het auditteam bij de audit op kantoor tot een andere conclusie komen dan bij de initiële audit of herbeoordeling, dan wordt het certificaat bijgesteld.