ISO 9001 certificering Een certificaat waarmee u verantwoordelijkheid toont op het gebied van kwaliteit! ISO 9001 certificering Een certificaat waarmee u verantwoordelijkheid toont op het gebied van kwaliteit! ISO 9001 certificering Een certificaat waarmee u verantwoordelijkheid toont op het gebied van kwaliteit! ISO 9001 certificering Een certificaat waarmee u verantwoordelijkheid toont op het gebied van kwaliteit!
ISO 9001 certificering

ISO 9001 – Kwaliteitsmanagementsysteem

De ISO 9001 is een internationaal erkende norm, uitgegeven door de International Standardization Organization (ISO). Het betreft een hulpmiddel bij het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van een effectief kwaliteitsmanagementsysteem.

Waarom ISO 9001?

Door het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem te implementeren binnen uw bedrijf ontstaan er inzichten en beheersing van uw bedrijfsprocessen, waardoor gericht verbeteringen kunnen worden aangebracht. Uiteindelijk leidt dit tot:
Risicovermindering / minder fouten
Kostenbesparing
Meer tevredenheid bij medewerkers, klanten en leveranciers
Toename van klanten en/of opdrachten
Een certificaat waarmee u verantwoordelijkheid toont op het gebied van kwaliteit!
De kosten voor een ISO 9001 certificering is afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

Aantal te certificeren normen
Aantal BV’s en/of aantal (neven)vestigingen
Aantal fulltime medewerkers (FTE’ers)
Te certificeren werkzaamheden
NCI is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie voor het uitvoeren van het kwaliteitsmanagementcertificatie ISO 9001. Een overzicht van de werkterreinen waar NCI accreditatie voor heeft behaald kunt u hier bekijken.
Door de accreditatie tonen we het volgende aan:

Onafhankelijkheid
Onpartijdigheid
Competentie
Vastleggen en borgen van certificatieproces
mgmt sys

Slide Zeg wat je doet ISO 9001 wordt ook wel versimpeld weergegeven: Doe wat je zegt Bewijs het Zeg wat je doet ISO 9001 wordt ook wel versimpeld weergegeven: Doe wat je zegt Bewijs het

ISO 9001:2015

15 september 2015 is officieel de nieuwe ISO norm (ISO 9001:2015) gepubliceerd,
maar wat houdt dit nou precies voor u in?

VERANDERINGEN ISO 9001:2008 – ISO 9001:2015

HLS structuur
Afbakening van het kwaliteitsmanagementsysteem formuleren
Risico gebaseerd denken
Meer nadruk op de organisatorische context
Minder gedocumenteerde eisen
Meer eisen ten aanzien van leiderschap
Minder nadruk op documenten
Meer nadruk op de gewenste uitkomsten van klanttevredenheid

UITERLIJKE 0VERSTAPDATUM

Het huidige ISO 9001:2008 certificaat is geldig tot 3 jaar na de officiële publicatiedatum. Dat betekent dat u voor de ISO 9001:2015 uiterlijk 15 september 2018 aan de nieuwe norm moet voldoen. Voor het overstappen van de ISO 9001:2008 naar de ISO 9001:2015 mag u zelf kiezen of u tijdens een controle-audit of hercertificatie-audit wenst over te stappen.

Het is mogelijk om tot die tijd een ISO 9001:2008 certificaat te behalen. Let u er dan wel op dat het certificaat niet 3 jaar geldig zal zijn, maar geldig tot 15 september 2018.


Vraag gemakkelijk en vrijblijvend een offerte  aan of neem contact met ons op.

Contact
Offerte