ISO 27001 Een certificaat waarmee u uw verantwoordelijkheid toont op het gebied van informatiebeveiliging
ISO 27001 certificering

ISO 27001 – Informatiebeveiliging

ISO 27001 is een internationaal erkend managementsysteem voor informatiebeveiliging waarin staat hoe u procesmatig om dient te gaan met het beveiligen van informatie. Uw klanten willen er zeker van zijn dat u voorzichtig en professioneel omgaat met persoonsgegevens. Met het managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISO 27001) laat u zien verantwoordelijk en integer met de informatie binnen uw organisatie om te gaan, waardoor onder andere een datalek of hack voorkomen wordt.

Voor wie is ISO 27001 certificering interessant?

ISO 27001 is er voor alle organisaties, ongeacht de omvang of sector. ISO 27001 is voor organisaties die willen aantonen dat ze op een verantwoordelijke en serieuze manier omgaan met informatiebeveiliging.
Bedrijven waar ISO 27001 voornamelijk wordt toegepast zijn; ICT bedrijven, banken, overheden, verzekeraars, zorginstellingen en andere bedrijven die met vertrouwelijke informatie te maken hebben.

De kosten voor een ISO 27001 certificering is afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

Aantal te certificeren normen
Aantal BV’s en/of aantal (neven)vestigingen
Aantal fulltime medewerkers (fte’ers)
De milieuaspecten die van toepassing zijn op uw bedrijf
Te certificeren werkzaamheden
NCI is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie voor het uitvoeren van het managementsysteem ISO 27001.
Door de accreditatie tonen we het volgende aan:

Onafhankelijkheid
Onpartijdigheid
Competentie
Vastleggen en borgen van certificatieproces

Slide De ISO 27001 is een internationaal erkend managementsysteem voor informatiebeveiliging De ISO 27001 is een internationaal erkend managementsysteem voor informatiebeveiliging

ISO 27001

Wat levert ISO 27001 certificering voor u op? 

Wat levert ISO 27001 certificering op?

Met het certificaat toont uw organisatie aan aan alle eisen van de norm te voldoen. Daarmee is het certificaat een waardevol communicatiemiddel naar klanten, leveranciers, toezichthouders of overige relaties die geïnteresseerd zijn in de informatiebeveiliging van uw organisatie.

Het ISO 27001 managementsysteem leidt uiteindelijk tot:

Nieuwe inzichten in eigen processen
Systematische aanpak die leidt tot verbetering
Minder tot geen informatielekken en/of hacks
Internationaal herkenbaar en erkend certificaat
Vertrouwen winnen van klanten, leveranciers omdat gegevens veilig zijn
Een mogelijke toename van klanten en/of oipdrachten
Een certificaat waarmee u verantwoordelijkheid toont op het gebied van informatiebeveiliging


Vraag gemakkelijk en vrijblijvend een offerte  aan of neem contact met ons op.

Contact
Offerte