ISO 14001 certificering Een certificaat waarmee u uw verantwoordelijkheid toont op het gebied van milieu ISO 14001 certificering Een certificaat waarmee u uw verantwoordelijkheid toont op het gebied van milieu
ISO 14001 certificering

ISO 14001 – Milieumanagementsysteem

De ISO 14001 is een internationaal erkend managementsysteem dat specifiek gericht is om bij organisaties een passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering hiervan te borgen. Door middel van het managementsysteem bent u continu bezig met het verbeteren van de prestaties en het voorkomen van milieuvervuiling.

ISO 14001 stelt de volgende eisen aan de resultaten van het managementsysteem:
Het minimaal voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen
Continu verbetering van de prestaties en het voorkomen van milieuvervuiling

Voor wie is ISO 14001 certificering interessant?

Milieuaspecten zijn bij elke organisatie aan de orde. Bij een organisatie met een beperkt aantal milieuaspecten zal het managementsysteem eenvoudig zijn. De ISO 14001-norm geeft de kaders aan. De invulling hiervan bepaalt u met de organisatie zelf. Een managementsysteem wordt toegesneden op een organisatie. Alle soorten organisaties, groot of klein, profit of non-profit, kunnen hun voordeel doen door het millieumanagementsysteem te implementeren.

Wat levert ISO 14001 certificering u op?

Met het certificaat toont uw organisatie aan alle eisen van de norm te voldoen. Daarmee is het certificaat een waardevol communicatiemiddel naar klanten, toezichthouders, omwonende of overige relaties die geïnteresseerd zijn in de milieuprestaties van uw organisatie.

Het ISO 14001 managementsysteem leidt uiteindelijk tot:
Nieuwe inzichten in eigen processen
Systematische aanpak die leidt tot verbetering
Minder fouten
Internationaal herkenbaar en erkend certificaat
Kostenbesparingen
Toename van klanten en/of opdrachten
Een certificaat waarmee u verantwoordelijkheid toont op het gebied van milieu
De kosten voor een ISO 14001 certificering is afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

Aantal te certificeren normen
Aantal BV’s en/of aantal (neven)vestigingen
Aantal fulltime medewerkers (fte’ers)
De milieuaspecten die van toepassing zijn op uw bedrijf
Te certificeren werkzaamheden
NCI is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie voor het uitvoeren van het milieumanagementcertificatie ISO 14001. Een overzicht van de werkterreinen waar NCI accreditatie voor heeft behaald kunt u hier bekijken.
Door de accreditatie tonen we het volgende aan:

Onafhankelijkheid
Onpartijdigheid
Competentie
Vastleggen en borgen van certificatieproces
NCI is als certificatie-instelling aangesloten bij SCCM.

SCCM stelt het certificatieschema ISO 14001 op met als doel de prestaties van bedrijven en organisaties te verbeteren, risico’s te beheersen en relaties met klanten en overheden te versterken. Hiervoor werkt SCCM samen met het bedrijfsleven, overheden, certificerende-instellingen en andere belanghebbenden.

Daarnaast is SCCM het centrale informatiepunt. Op de website www.sccm.nl vindt u hulpmiddelen en tips voor het invoeren van het ISO 14001-managementsysteem.

Slide De ISO 14001 is een internationaal erkend managementsysteem De ISO 14001 is een internationaal erkend managementsysteem

ISO 14001:2015

De overgang naar de nieuwe ISO 14001:2015 brengt een aantal belangrijke en ingrijpende wijzigingen met zich mee. Hieronder worden de belangrijkste veranderingen omtrent de overgang van ISO 14001:2004 naar ISO 14001:2015 weergegeven.

Veranderingen ISO 14001:2004 – ISO 14001:2015

HLS structuur
Meer strategisch communiceren
Nadruk op levenscyclus
Meer nadruk op de organisatorische context
Minder gedocumenteerde eisen
Meer eisen ten aanzien van leiderschap
Minder nadruk op documenten
Meer nadruk op de gewenste uitkomsten van klanttevredenheid

UITERLIJKE OVERSTAPDATUM

Het huidige ISO 14001:2004 certificaat is geldig tot 3 jaar na de officiële publicatiedatum. Wat inhoudt dat u uiterlijk 15 september 2018 aan de nieuwe norm moet voldoen. Voor het overstappen van de 14001:2004 naar de ISO 14001:2015 mag u zelf kiezen of u tijdens een controle-audit of hercertificatie-audit wenst over te stappen. Het is mogelijk om tot die tijd een ISO 14001:2004 certificaat te behalen. Let u er wel op dat het certificaat niet 3 jaar geldig zal zijn, maar geldig tot 15 september 2018.


Vraag gemakkelijk en vrijblijvend een offerte aan of neem contact met ons op.

Contact
Offerte