Incident melden
Incident melden

Bent u VCA 2017/6.0, OHSAS 18001 en/of ISO 45001 gecertificeerd en heeft er een incident en/of overtreding van wet- en regelgeving plaatsgevonden waarbij het bevoegd gezag hiervan op de hoogte is gesteld? Dan dient u een melding te maken bij de certificerende instelling die uw organisatie heeft gecertificeerd. Bij NCI kunt u uw incident melden via onderstaand formulier. Wij nemen dan, indien nodig, contact met u op.

Waarom een incident melden?

De IAF-MD22:2018 is een aanvulling op de 17021-1:2015 (de norm voor het auditeren en certificeren van managementsystemen) en heeft betrekking op het auditeren en certificeren van “gezondheids- en veiligheidsmanagementsystemen” zoals VCA, OHSAS 18001 en ISO 45001. Eén van de aanvullingen betreft het melden van incidenten. U dient als gecertificeerde organisatie NCI te informeren over elk incident en/of overtreding van wet- en regelgeving waar u bevoegd bij betrokken bent of zou moeten zijn.

Afhankelijk van de ernst van het incident kan NCI een aanvullende audit uitvoeren. Het doel hiervan is om te onderzoeken of het managementsysteem niet in gevaar is gebracht en effectief functioneert. De uitkomsten van een dergelijk onderzoek kunnen van invloed zijn op de status van het certificaat. NCI kan op basis van de resultaten een beslissing nemen over de te nemen maatregelen, inclusief opschorting of intrekking van het certificaat.

Belangrijk! Auditoren zijn geen handhavers van wet- en regelgeving, echter zij kunnen wel een verificatie uitvoeren op het voldoen van wet- en regelgeving. Dit wordt vanuit de MD 22 ook verwacht.