Welke opleidingen en diploma’s worden geaccepteerd?
Het SSVV heeft alle opleidingen en diploma’s die worden geaccepteerd in één overzicht weergegeven. Deze kunt u HIER vinden.

 

*****

Zoals wellicht bij u bekend is vanaf 2 april j.l. de VCA 2017/6.0 gepubliceerd door de SSVV.
Uiterlijk 2 oktober 2021 moeten alle certificaten gebaseerd zijn op de VCA 2017/6.0. Tot 2 juli 2018 kunnen certificatieovereenkomsten nog worden gebaseerd op de VCA 2008/5.1, mits de initiële audit binnen 6 maanden na publicatie plaats vindt. Dit betekend dat na 2 oktober 2018 geen (her)certificatie audits meer plaats kunnen vinden volgens de VCA 2008/5.1 versie.

Wat gaat er veranderen?
Op hoofdlijnen kent VCA 2017/6.0 vijf grote verbeteringen:

1. Vermindering in het aantal eisen
Door strakker te formuleren en dubbelingen te verwijderen heeft de SSVV het aantal eisen binnen de norm verminderd. In de nieuwe versie is daarbij veiligheid meer centraal gezet en wordt de focus minder op milieu gelegd.

2. Meer aandacht voor de praktijk
De onderdelen omtrent de werkplek zijn in de nieuwe VCA- versie aangescherpt op basis van de laatste inzichten en feedback van gecertificeerde bedrijven. Er is meer tijd ingeruimd voor audits op de werkplek. Dit betekent dat er standaard minimaal twee projecten bezocht worden. Daarnaast sluiten de onderdelen nu beter aan bij de veiligheidspraktijk van vandaag.

3. Ruimte voor maatwerk
Het vakgebied gedragsbeïnvloeding is volop in ontwikkeling en bedrijven moeten de kans krijgen om op die ontwikkelingen in te spelen. Daarom komt er meer ruimte voor een maatwerkaanpak van de gedragsaspecten van VCA. Het observatieprogramma uit de vorige VCA-versie is vervangen door een programma voor VGM-bewustzijn en -gedrag, dat verplicht is voor VCA**-bedrijven.

4. Meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten
Doordat er meer must-vragen op zijn genomen in zowel de VCA*, VCA** als VCA-P wordt de betrouwbaarheid van partijen aan zowel het begin van de keten als bij inhurende partijen en/of onderaannemers verhoogd.

5. VCA en andere landen
De nieuwe VCA-versie betreft één schema dat toepasbaar is voor zowel Nederland als België. De nieuwe versie is zo ingericht dat de norm ook voor andere landen toepasbaar is, met een duidelijke ondergrens van wat zij precies dienen te regelen.