CO2 Prestatieladder Serieus bezig zijn met duurzaamheid! VCA certificering Serieus bezig zijn met ‘veiligheid, gezondheid en milieu’
Co2-Prestatieladder certificering

CO2-Prestatieladder

De CO2 -Prestatieladder is een managementsysteem waarmee u als organisatie energie en kosten kunt besparen. Door de CO2-Prestatieladder wordt uw bedrijf gestimuleerd om:

uw eigen CO2-uitstoot te reduceren
uw opgedane kennis te delen in de keten met collega’s en andere bedrijven.

Het reduceren van uw eigen CO2-uitstoot is onder andere mogelijk door zuiniger om te gaan met brandstof, materialen op een efficiëntere manier te gebruiken of door groene stroom in te kopen.

De 5 niveaus

De CO2-Prestatieladder bestaat uit 5 ladderniveaus. Hoe hoger u op de ladder staat, hoe meer u doet om CO2 te reduceren. Bij niveau 1 tot en met 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie en projecten. Vanaf niveau 4 en 5 deelt de organisatie zijn kennis en ervaring ook in de keten en sector. Wilt u als organisatie opgaan voor een bepaald niveau dan dient uw organisatie minimaal te voldoen aan de eisen van dat niveau en die daaronder. De eisen komen voort uit vier invalshoeken:

A- Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint
B- Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie
C- Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid
D- Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie

 

Gunningsvoordeel bij aanbesteding

CO2 gecertificeerde bedrijven worden ook financieel beloond door opdrachtgevers die de CO2-Prestatieladder gebruiken bij aanbestedingen. Hoe hoger het niveau op de ladder hoe hoger uw gunningsvoordeel! De aanbestedende dienst of opdrachtgever bepaalt het gunningsvoordeel per niveau.

De kosten voor een Co2-Prestatieladder certificering is afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

Aantal BV’s en/of aantal (neven)vestigingen
Aantal fulltime medewerkers (FTE’ers)
Te certificeren werkzaamheden
Specifieke wet- en regelgeving
Aangenomen projecten met gunningsvoordeel
Gewenst niveau op de ladder
NCI is op dit moment druk bezig met het behalen van de accreditatie! Na verwachting is NCI in Q2 2021 geaccrediteerd voor de Co2-Prestatieladder. Een overzicht van de werkterreinen waar NCI accreditatie voor heeft behaald kunt u hier bekijken.
Door de accreditatie tonen we het volgende aan:

Onafhankelijkheid
Onpartijdigheid
Competentie
Vastleggen en borgen van certificatieproces
mgmt sys
SKAO is de beheerder en onafhankelijke eigenaar van de CO2-Prestatieladder. Zij zijn verantwoordelijk voor het gebruik en de doorontwikkeling van het certificeringsschema. Op de website www.skao.nl vindt u meer informatie. Ook vindt u hier handige hulpmiddelen om de Co2-prestatieladder te implementeren.

Slide Een certificaat waarmee u verantwoordelijkheid toont op het gebied van duurzaamheid! Een certificaat waarmee u verantwoordelijkheid toont op het gebied van duurzaamheid!

Cijfers Co2-Prestatieladder

*bron: SKAO 

AANTAL CERTIFICAATHOUDERS

2010: 12 certificaathouders
2011: 75 certificaathouders
2014: 184 certificaathouders
2016:  705 certificaathouders
2018: 829 certificaathouders
2020: 951 certificaathouders


In een op de tien Europese aanbestedingen in Nederland wordt de CO2-Prestatieladder gebruik blijkt uit onderzoek. Meer dan 150 opdrachtgevers
zetten de Ladder in bij aanbestedingen.


ORGANISATIES REDUCEREN MET DE LADDER TWEE KEER ZO SNEL CO2

Uit wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat organisaties die gecertificeerd zijn op de CO2-Prestatieladder twee keer zo snel CO2 reduceren als het Nederlands gemiddelde. De gemiddelde CO2-reductie in Nederland is 1,6% per jaar, organisaties met een certificaat op de Ladder reduceren 3,2% per jaar. 15 september 2018.


Vraag gemakkelijk en vrijblijvend een offerte  aan of neem contact met ons op.

Contact
Offerte