Zoals u wellicht al heeft vernomen worden in 2017 de Keurmerken Beveiliging, Evenementenbeveiliging, Geld- en Waardetransport en Horecabeveiliging vernieuwd. Door middel van dit bericht willen we u graag op de hoogte brengen van de veranderingen, zodat u weet wat deze wijzigingen voor u betekenen en wanneer u de overgang dient te maken.

Waarom een nieuw keurmerk?
Het doel van de vernieuwing is vergroting van de toegevoegde waarde van het keurmerk voor keurmerkbedrijven. Het nieuwe keurmerk is aantrekkelijker gemaakt voor zowel de klanten van de beveiligingsorganisaties (uw opdrachtgevers) als voor u als keurmerkbedrijf.

Het nieuwe keurmerk heeft voor u als keurmerkhouder meer voordelen, want:

  1. Het keurmerk is eenvoudiger geworden
  2. De administratieve lasten zijn verminderd
  3. Minder kantooraudits, meer locatie-audits
  4. Meer feedback uit de audits

Wat gaat er veranderen?
In de nieuwe norm zijn een aantal punten gewijzigd die belangrijk zijn voor u als keurmerkhouder om te weten, namelijk:

1. Veranderingen in het normendocument
Het nieuwe keurmerk betreft één document waarin alle eisen staan voor het Keurmerk Beveiliging, Evenementenbeveiliging, Geld- en Waardetransport en Horecabeveiliging.

Het nieuwe keurmerk bevat basiseisen en eisen voor de specifieke beveiligingsdiensten. Als een organisatie een keurmerk wil behalen, dient het minimaal te voldoen aan de basiseisen en aan de eisen van een specifieke beveiligingsdienst. De specifieke eisen bevatten aanvullingen of wijzigingen ten opzichte van de basiseisen.

2. Nieuwe opzet van de audits

Jaarlijkse toelatingstoets: Voorafgaand aan de audit op kantoor, nevenvestiging of locatie, dient u als certificaathouder aan NCI te tonen dat u voldoet aan een aantal belangrijke basiseisen uit het keurmerk. Niet slagen voor deze toets, betekent dat uw bedrijf niet voldoet aan de keurmerkeisen waardoor de audit ook niet kan plaatsvinden.
KMB
(Her)certificatieaudit: Eens in de drie jaar (bij de initiële audit en herbeoordelingsaudit) toetst NCI uw bedrijf op de organisatie-eisen, op de processen en procedures en op de integriteitsmaatregelen op uw hoofdkantoor.

Controle-audits: De andere twee jaren audit NCI niet op het hoofdkantoor maar op locatie. Dat is dus de locatie van uw opdrachtgever: daar waar u als keurmerkhouder de dienstverlening verricht.

KMB2

KMB3

Documentatie
Alle informatie die u nodig heeft voor de audit en het behalen en behouden van het keurmerk vindt u in de volgende documenten:

Meer informatie omtrent het nieuwe keurmerk is te vinden op de website van de Nederlandse Veiligheidsbranche.

We hopen u hiermee, in eerste instantie, voldoende te hebben geïnformeerd.
Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op. We helpen met plezier!