OHSAS 18001 certificering

OHSAS 18001 is de wereldwijd geaccepteerde en erkende norm met eisen voor een arbomanagementsysteem. De gezondheid en veiligheid van medewerkers wordt beïnvloed door onder meer fysieke belasting, fysische omstandigheden, psychosociale arbeidsbelasting en machineveiligheid. Met een arbomanagementsysteem worden gevaren en risico’s geïdentificeerd en geëvalueerd om deze vervolgens te voorkomen of te verminderen.

De OHSAS 18001 stelt de volgende eisen aan de resultaten van het managementsysteem:

Continue verbetering van arbeidsomstandigheden
Beheersing van Arbo risico’s als gevolg van activiteiten van de organisatie
Het voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen

Wat levert OHSAS 18001 certificering u op?

Arbeidsomstandigheden en veiligheid zijn bij elke organisatie aan de orde. Een managementsysteem wordt toegesneden op een organisatie. Alle soorten organisaties, groot of klein, profit of non-profit, kunnen hun voordeel doen door het toepassen ervan. Bij kleinere organisaties met een beperkt aantal arbogevaren en risico’s zal het managementsysteem eenvoudig zijn. De OHSAS 18001-norm geeft de kaders aan, de invulling hiervan bepaalt elke organisatie zelf.

OHSAS 18001 NCI
De kosten voor een OHSAS 18001 certificering zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

Aantal te certificeren normen
Aantal BV’s en/of aantal (neven)vestigingen
Aantal Fulltime medewerkers (fte’ers)
Arbo gevaren
Te certificeren werkzaamheden
NCI is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie voor het uitvoeren van het OHSAS 18001 certificaat. Een overzicht van de werkterreinen waar NCI accreditatie voor heeft behaald kunt u hier bekijken.
Door de accreditatie tonen we het volgende aan:

Onafhankelijkheid
Onpartijdigheid
Competentie
Vastleggen en borgen van certificatieproces

WAAROM EEN OHSAS 18001 CERTIFICAAT?

Verantwoordelijkheid tonen omtrent arbeidsomstandigheden

Medewerkers verwachten een veilige en gezonde werkomgeving en presteren beter als de zorg rond rondom de werkplek goed geregeld is. Bedrijven die werken volgens OHSAS 18001 laten zien dat zij aandacht hebben voor de arbeidsomstandigheden, de gezondheid en veiligheid van hun medewerkers.

Communicatiemiddel

Met het certificaat toont een organisatie aan dat aan alle eisen van de norm wordt voldaan; daarmee is het certificaat dus een waardevol communicatiemiddel. De aanwezigheid van een OHSAS 18001-certificaat kan een voorwaarde zijn bij de inkoop of aanbesteding van bepaalde diensten. Steeds meer opdrachtgevers accepteren OHSAS 18001 in plaats van het VCA-certificaat.


Vraag gemakkelijk en vrijblijvend een offerte aan of neem contact met ons op.

Contact
Offerte