ISO 27001 zertifizierung

ISO 27001 – Informatiebeveiliging

De ISO 27001 is een internationaal erkend managementsysteem voor informatiebeveiliging waarin staat hoe u procesmatig om dient te gaan met het beveiligen van informatie. Uw klanten willen er zeker van zijn dat u voorzichtig en professioneel omgaat met persoonsgegevens. Met het managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISO 27001) laat u zien verantwoordelijk en integer met de informatie binnen uw organisatie om te gaan, waardoor onder andere een datalek of hack voorkomen wordt.

Voor wie is ISO 27001 certificering interessant?

De ISO 27001 is er voor alle organisaties, ongeacht de omvang of sector, die aan klanten, leveranciers, etc. willen aantonen dat u op een verantwoordelijke en serieuze manier omgaan met informatiebeveiliging. De ISO 27001-norm kent een aantal punten waaraan uw organisatie dient te voldoen. Bedrijven waar de ISO 27001 voornamelijk worden toegepast zijn; ICT bedrijven, banken, overheden, verzekeraars, zorginstellingen en andere bedrijven die met vertrouwelijke informatie te maken hebben.

De kosten voor een ISO 14001 certificering is afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

Aantal te certificeren normen
Aantal BV’s en/of aantal (neven)vestigingen
Aantal fulltime medewerkers (fte’ers)
De milieuaspecten die van toepassing zijn op uw bedrijf
Te certificeren werkzaamheden
NCI is op dit moment bezig om door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd te worden voor de ISO 27001. Een overzicht van de werkterreinen waar NCI accreditatie voor heeft behaald kunt u hier bekijken.
Door de accreditatie tonen we het volgende aan:

Onafhankelijkheid
Onpartijdigheid
Competentie
Vastleggen en borgen van certificatieproces

ISO 27001

Wat levert ISO 27001 certificering voor u op? 

Wat levert ISO 27001 certificering op?

Met het certificaat toont uw organisatie aan aan alle eisen van de norm te voldoen. Daarmee is het certificaat een waardevol communicatiemiddel naar klanten, leveranciers, toezichthouders of overige relaties die geïnteresseerd zijn in de informatiebeveiliging van uw organisatie.

Het ISO 27001 managementsysteem leidt uiteindelijk tot:

Nieuwe inzichten in eigen processen
Systematische aanpak die leidt tot verbetering
Minder tot geen informatielekken en/of hacks
Internationaal herkenbaar en erkend certificaat
Vertrouwen winnen van klanten, leveranciers dat gegevens veilig zijn
Een mogelijke toename van klanten en/of oipdrachten
Een certificaat waarmee u verantwoordelijkheid toont op het gebied van informatiebeveiliging

Accreditatie

NCI is momenteel geaccrediteerd door de ISO 27001 Accreditatie Raad. We verwachten de accreditatie te ontvangen vanaf Q1 2019.


Fordern Sie einfach und freibleibend ein Angebot an oder nehmen Sie Kontakt zu uns auf..

Contact
Offerte