VHL Veiligheidsdag
Bewust veilig werken is van levensbelang voor uw medewerkers. De Veiligheidsladder (VHL) is een instrument om te meten wat de houding en gedrag van de medewerkers en de cultuur van de organisatie ten aanzien van veiligheid zijn. Met certificatie op de VHL maakt u voor anderen, waaronder opdrachtgevers, aantoonbaar hoe bewust uw organisatie omgaat met veiligheid.

Waarom moet mijn organisatie aan de slag met de Veiligheidsladder en welke opdrachtgevers vragen ernaar? Hoe gaan ProRail en TenneT hiermee om? Wat is het verschil met VCA en ISO 45001? Welke stappen moet ik nemen om gecertificeerd te worden, hoe pak ik dit praktisch aan en wat is de doorlooptijd? Wat kost het en wat levert het op?
Om een antwoord te krijgen op bovenstaande vragen organiseert NEN, schemabeheerder van de Veiligheidsladder, op 27 november 2018 de VHL Veiligheidsdag.

Voor wie is deze dag bedoeld?
NEN organiseert deze dag voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid of kwaliteit binnen een organisatie.

Hoe ziet de dag er uit?
In de ochtend zijn er plenaire lezingen door vooraanstaande sprekers. Onderwerpen die aan bod komen zijn:
• Is veiligheidscultuur wel te meten?
• Hoe ver staat het met de internationale uitrol van de Veiligheidsladder?
• Hoe heeft ProRail de ladder opgesteld en waar liepen zij tegenaan bij de implementatie?

In de middag worden verschillende workshops aangeboden door Ladder Certificerende Instellingen, erkende kennispartners en TenneT. Deze workshops geven handvatten om met de ladder aan de slag te gaan en te certificeren.

Gedurende de dag is ruimte ingelast om te netwerken en kunt u de informatiemarkt bezoeken. Op deze informatiemarkt kunt u persoonlijk vragen stellen aan NEN, Ladder Certificerende Instellingen en erkende kennispartners.

Praktische informatie
Datum en tijden:      27 november 2018, 9.30-16.45
Locatie:                       NBC congrescentrum te Nieuwegein
Kosten deelname:     € 325,-

Wilt u meer informatie over deze dag? Neem contact op met Kaat van der Haar (NEN), 015 2 690 456 of via info@veiligheidsladder.org.

Inschrijven voor deze dag kan via de website van NEN (Klik hier)

Achtergrond Veiligheidsladder
De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te meten en continu te verbeteren. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd.

De ladder werd ontwikkeld door ProRail. NEN nam het instrument in 2016 over om het sector-onafhankelijk te maken en verder te kunnen internationaliseren.

De Veiligheidsladder heeft als doel het terugdringen van het aantal onveilige situaties, met als gevolg een vermindering van het aantal incidenten. De Veiligheidsladder is daarmee een aanvulling op ‘systeemnormen’ zoals ISO 45001 (OHSAS) en VCA.

De ladder schaalt de mate van veiligheidsbewustzijn en -gedrag in op vijf laddertreden. Hoe meer verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen in veiligheid vanzelfsprekend onderdeel zijn van de organisatie, hoe hoger de score. De score wordt bepaald op basis van achttien bedrijfskarakteristieken, waaronder medewerkersbetrokkenheid, competentie, training en incidentenmelding. Bedrijven kunnen er voor kiezen zich te laten certificeren om het Veilig Bewust Certificaat te behalen.